Şirket Olarak Hizalı mısınız?

Ebru Erten Koç Ebru Erten Koç

Örgüt ve Endüstri Psikolojisi alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bir organizasyonun tüm katmanlarının şirket stratejisi, şirket odak alanları ve şirket değerleri konusunda hizalı olması, elde edilen sonuçlara son derece olumlu etki ediyor.

Bu durumda, toplam şirket başarısı için, şirket strateji ve odak alanlarının tüm çalışanlarca bilinmesi, özümsenmesi; diğer bir deyişle tabana yayılması gerekiyor. Bu tür bir hizalanma olmadığında, tüm departmanın çoğunlukla kendi başarılarına odaklandığı ve şirketin toplam çıktılarına hizmet etmekten uzaklaştığı görülüyor.

Peki Hizalı bir Şirket için Neye İhtiyaç Var?

- Şirketin Vizyon ve Stratejilerini belirlenmiş olması
- Bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli Aksiyonların ve Ölçme Kriterlerinin belirlenmesi
- Tüm bu sisteme hizmet edecek bir Değer Sistemi kurulmuş olması
- Tüm bunları yaparken Çalışanların Karar süreçlerine Dahil Edilmesi ve böylece tüm çalışanların alınan kararları sahiplenmesi

Sonuç:

- Şirketin gitmek istediği yeri tüm çalışanların bilmesi, sahiplenmesi ve böylelikle çalışanlar arasında hizalanma sağlanması
- Tüm çalışanların, yaptığı işin neye hizmet ettiğinin bilincinde olması
- Şirket yönetiminin; diğer bir deyişle “Patronun” olmadığı yerde dahi tüm çalışanların nasıl davranacağını bilmesi

Paylaşın

Mail ile Paylaşın
+90 212 202 9434 performansdanismanlari@ufukkoc.com
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/5 Maçka, İstanbul
Designneuro