Yetkinlik Gelişimi için Geri Bildirimin Önemi

Ebru Erten Koç Ebru Erten Koç

Yetkinlik Gelişimi İçin Geri Bildirimin Önemi

Yetkinlikler, belli bir görev tanımı kapsamında yüksek performans ortaya koyabilmek için gereken birikim, bilgi ve becerilerin tümüdür. Dolayısıyla, başarılı iş çıktıları için belli yetkinliklere sahip olmak ve bu yetkinlikler konusunda sürekli gelişim göstermek büyük önem taşır.

Peki Yetkinlikler Nasıl Gelişir?

Yetinlik gelişimi için “Geri Bildirim Almak” ve “Geri Bildirim Vermek” yönünde bir kültüre sahip olmak büyük önem taşır. Geri Bildirim Almak, kendi durumumuz hakkında devamlı bir farkındalığa sahip olmak açısından en önemli gereksinimlerden biridir. Araştırma sonuçları, yüksek performans gösteren çalışanların, kendilerine verilen geri bildirimlere duyarlılığının daha yüksek olduğunu göstermekte. Neyi, nasıl yaptığının ve bunun iş çıktılatına etkisinin bilincinde olan çalışanlar, yüksek performans için geri bildirimi bir değer olarak görmekte.

Geri Bildirim Alma Konusunda Tek Taraflı Bir Çaba Sonuç Verir mi?

Elbette ki hayır. Geri bildirim alan çalışanlardan çok daha fazla oranda, geri bildirim veren kişilerin tutumunun da bu kültürün oluşmasına olanak tanıdığı görülmektedir. İster bize bağlı çalışanlarımıza, ister eşitlerimize geri bildirim verirken özen gösterilmesi gereken vazgeçilmez kurallar vardır:

- Geri bildirimin doğruluğu
- Geri bildirimin yeri ve zamanı
- Geri bildirimin üslubu

Bu kuralların yanı sıra geri bildirimin niteliğine de değinmeden geçmeyelim;

- Olumsuz Geri Bildirim: Geri bildirim yalnızca “olumsuz konular”a odaklı olursa, yalnızca ortadan kaldırılması gereken olumsuz davranışları azaltma amacı güder. Sürekli olarak, yalnızca olumsuz geri bildirim ile karşılaşan kişilerin yüksek performans sergilemeye yönelik motivasyonu da bir süre sonra azalmaya ve hatta yok olmaya başlar. Zihinlerde “peki hiç mi iyi bir şey yapmıyorum?” sorusu belirmeye başlar. Bu da gelişime olan inancı zedeler.

- Yapıcı Geri Bildirim: Geri bildirim, aynı anda hem olumlu hem de olumsuz davranışlara odaklı olursa; olumsuz davranışlar azalırken, olumlu davranışların da artış gösterdiğini görürüz. Böylelikle, geri bildirim alan kişi aldığı dengeli geri bildirim ile daha yüksek performans ortaya koyma isteğini kaybetmez. Aldığı geri bildirimler karşısında da daha yapıcı bir tutum sergiler.

Yetkinlik Gelişimi için bu kadarı Yeterli midir?

Alınan geri bildirimin bir gelişim ve iyileştirme sürecine ilham vermesi beklenir. Bunun için de, karşılıklı olarak mutabık kalınan konularda bir Gelişim Planı hazırlanması ihtiyacı söz konusudur. Bu gelişim planının “peki şimdi ne yapacağım?” ve “nasıl yapacağım” sorularına somut yanıtlar verip vermediğinden emin olmak gerekir. Böylelikle, daha yüksek performans için yetkinlik gelişimine olan inanç artar ve geri bildirim alan kişi için tüm belirsizlikleri ortadan kaldıran bir yol haritası ortaya çıkarılmış olur.

 

 

Paylaşın

Mail ile Paylaşın
+90 212 202 9434 performansdanismanlari@ufukkoc.com
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/5 Maçka, İstanbul
Designneuro