Çekici Misiniz?

Ebru Erten Koç Ebru Erten Koç

 

2020 yılında KPMG tarafından yapılan Küresel CEO araştırmasının sonuçlarına göre kurumlar çalışmak istedikleri yetenekler ile aralarında sınırların kalktığını düşünüyor. Uyumlandığımız yeni koşulların en önemli getirilerinden biri “işe alım” konusundaki geleneksel yaklaşımların rafa kalkması gibi görünse de yetenekler için bir çekim merkezi olmak ayrıca üzerinde çalışılması gereken bir gündem haline geliyor.

 

Bu durumda gerek içinde bulunduğumuz ülkenin durumunun gerekse kurum kültürümüzün çalışanlar için bir çekim merkezi olma durumuna etki ettiğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Ülke koşullarına kısa vadede ve direkt olarak etki etme şansımız olmasa da kurum kültürümüzün ne durumda olduğu ve nasıl bir çalışma ortamı yarattığını değerlendirme ve geliştirme imkânımız her zaman bulunuyor.

 

En çok çalışılmak istenen kurumların ortak özelliklerini kısaca paylaşmak istedik.

 

Vizyon ve stratejik odak alanlarına göre kurumsallaşmış bir yapı her açıdan öne çıkar! Çünkü bu tür bir kurumda, tüm çalışanlar içinde bulunduğu organizasyonun nereye gitmeye çalıştığını ve hangi yol ve yöntemlerle vizyonuna ulaşmaya çalıştığını bilir. Bu tür çalışma ortamlarında tüm sistem, süreç ve iş yapış şekilleri kurumun vizyon ve stratejileri ile uyum içerisindedir ve kurumun tüm bileşenleri yüzünü aynı yöne çevirmiş durumdadır.

 

Liderlik stili ve kalitesi sandığımızdan daha fazla ses getirir! Her durumda olduğu gibi liderlere çok iş düşüyor yine. Çünkü organizasyonun kültürünü oluşturan ve yaşatan en önemli bileşendir liderlik stili. Çalışanlarını kararlara dahil eden, çalışanlarının gelişimi için sistematik bir şekilde çaba sarf eden, geri bildirim alma ve verme konusunda gelişmiş ve çalışanlarına gerçek anlamda değer veren liderler, içinde bulundukları ortamı çok daha değerli hale getiriyorlar. Çalışılmak istenen kurum olmanın yanı sıra çalışılmak istenen liderler haline gelmek de çok önemli bir konu.

 

Çalışanlarına müşterileri gibi davranan kurumlar karşılığını mutlaka alır! Müşteri odaklılık kavramının daha geniş bir kapsamda ele alınması; çalışanların da birer iç müşteri olarak değerlendirilmesi gerektiğine defalarca değinmiştik. Dolayısıyla çalışanlarından yüksek performans bekleyen kurumların yalnızca maaş vermekle yetinmeyip gerçek bir çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için hem bakış açısını geliştirmesi hem de gereken yatırımları yapması gerekiyor.

 

Çalışanlarını geliştiren kurumlar herkesçe bilinir! Bu yüzdendir ki; bazı kurumları önemli birer okul olarak gördüğünü belirten birçok kişiye rastlarız. Gelişmiş bir eğitim-gelişim yaklaşımı olan veya çalışanlarını geliştirmek üzere bir akademi kurmuş olan organizasyonların hem yeteneklerini geliştirmek hem de olumlu sonuçlar almak konusunda öne çıktığını tahmin edersiniz. Kendisine yatırım yapıldığını ve birer iş insanı olarak sürekli gelişeceğini bilen yetenekler için son derece değerli olan bu konuyu göz ardı etmemekte fayda var.

 

Açık iletişim ve şeffaflığın yarattığı güven tüm çalışanlar için en temel ihtiyaçtır! O halde kurumsal olarak yapılandırılmış bir ortamda çalışanları ile sürekli ve etkin bir şekilde iletişim halinde olan kurumların öne çıkan birer cazibe merkezi haline geleceğini akılda tutmak gerekir. Özellikle iş yaşantısında güvenlik ihtiyacının çok daha fazla öne çıktığı bir dönemde bu koşulları sağlayıp sağlayamadığımızı masaya yatırmakta fayda olacaktır. Bu tür organizasyonlar, soyut birer oluşum olmaktan çıkıp etkili bir şekilde çalışanları ile bilgi paylaşır. Onlara nasıl bir resmin içinde yer aldıklarını, hedef ve niyetin ne olduğunu, başarı için hangi yolun izleneceğini ve en önemlisi büyük bir takımın değerli birer parçası olduğunu hissettirecek iletişim faaliyetlerinden asla vazgeçmez.

 

 

Paylaşın

Mail ile Paylaşın
+90 212 202 9434 performansdanismanlari@ufukkoc.com
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/5 Maçka, İstanbul
Designneuro