Çalışanları Geliştirme Aracıdır Delegasyon

Ebru Erten Koç Ebru Erten Koç

Ekip yöneten liderlerin en önemli gündemlerinden birisi olarak bilinir işleri delege etmek konusu. Ekibi, işleri yapmak konusunda yeterince ehil olmayınca, liderin tüm işleri yapmaya başladığını defalarca görmüşüzdür. Ancak, ekip üyelerinin işleri yapmaya ehil duruma gelmesi için de işlerin delege edilmesi en önemli ihtiyaçlardan biridir. Delege edemediği için ekibini geliştiremeyen, ekibini geliştiremediği için de delege edememeye devam eden liderlerin bu ikilemden sağlıklı bir yol bularak çıkması beklenir.

En genel anlamı ile delegasyon, doğru kişiye doğru işleri atamak anlamı taşır. Bunu yapabilmek için en temel ihtiyaç, liderin ekip üyelerine duyduğu güvendir. Dolayısı ile güven ve delegasyon arasında dikkat çekici bir ilişki bulunur.

En başlıca görevi ekibini geliştirmek olan liderin, delegasyonu önemli bir gelişim aracı olarak görmesi ve bu yönde sistematik bir çaba sarf etmesi gerekir. Bu konuda başarılı olan liderlerin operasyonel, taktiksel ve stratejik boyutta neler yaptığına bir bakalım dilerseniz;

Operasyonel Seviye:

-Hata yapsalar da çalışanlarını desteklemeye devam eder.

-Delege ettiği işlerle ilgili beklentisinin tam olarak ne olduğunu net bir şekilde ifade eder.

-İşleri, ekip üyelerinin beceri ve yetkinliklerine uygun şekilde dağıtır.

Taktiksel Seviye:

-Yöneticilerini, delege ettiği işlerin muhtemel sonuçları konusunda bilgilendirir.

-Tüm paydaşları, işi kime delege ettiği konusunda bilgilendirir.

-Delegasyonu ekip üyelerini geliştirme aracı olarak konumlar.

-Delege ettiği işlerin sonuçları konusunda risk alma esnekliği gösterir.

Stratejik Seviye:

-Kendisinin yapmak zorunda olmadığı tüm işleri delege eder.

-Kendisine kişisel kredi kazandıracak derecede önemli ve değerli de olsa işleri ekip üyelerine delege etmekten kaçınmaz.

-İşleri delege ederek organizasyon geneline katkı sağlayacak zaman kaynağını kazanmaya önem verir.

-Çalışanlarına, delege edilen işleri başaracakları konusunda güvenir.

-Başarılı iş sonuçlarını takdir etmek konusunda samimi ve cömert davranır.

Bu bağlamda, liderin görevi öncelikle çalışanlarının potansiyelinin hangi seviyede olduğunu anlamak olmalıdır. Ekip üyelerinin beceri ve yetkinliklerine tamamıyla hakim olan bir liderin doğru iş dağılımı yapması ve kabul edilebilir seviyede risk alması son derece mümkün.

Paylaşın

Mail ile Paylaşın
+90 212 202 9434 performansdanismanlari@ufukkoc.com
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/5 Maçka, İstanbul
Designneuro