Satış Faaliyetleri ve Pandemi

Ebru Erten Koç Ebru Erten Koç

Pandeminin tüm dünyayı sarsması ile birlikte, iş dünyası da hazırlıksız yakalandığı zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Yaşam şeklinin zorunlu olarak değişmesi, iş dünyasının da yeni çalışma yaklaşımları geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bir yanda hayatta kalmaya çalışan sektörler, bir yanda ise hızla büyümek zorunda kalan sektörler insan kaynağını ne şekilde kullanması gerektiğini keşfetmeye çalışıyor hala.

 

Tüm bunlar olurken, dijital iletişim ve iş yönetimi araçlarının hayatımızda kapladığı yerin gittikçe büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Daha önceleri teknoloji kullanımını öncelikli bir konu olarak görmeyen sektörlerin dahi görüntülü haberleşme araçlarını yaygın bir şekilde kullandığını hepimiz görüyoruz.

 

Değişen koşullarla birlikte şirketlerin satış faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilmesinin önünde de hatırı sayılır büyüklükte engellerin durduğunu söyleyebiliriz.

 

Dijital iletişim araçları ile görüntülü görüşmeler yapmanın saha satış ekiplerinin günlük satış aktiviteleri için kapsayıcı bir çözüm olduğu düşünülürken, birçok müşteri veya müşteri adayının dijital toplantılar için altyapısının olmaması, görüntülü iletişim araçlarını kullanmayı tercih etmemesi ve daha çok telefonla iletişimi tercih etmesi nedeniyle birçok satış faaliyetinin geleneksel telefon görüşmeleri ile yönetildiğine tanıklık ediyoruz. İşte bu, zor bir durum. Müşteri ile satıcının temas süresinin kısalması ve yüz yüze iletişimin kısmen ortadan kalkması başarılı iş sonuçları almak için birçok beceri ve yetkinliğin geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

 

Ancak, tüm bu değişim ve dönüşümün yanı sıra, müşterinin en temel beklentisi hala yerli yerinde duruyor. GÜVEN! Müşteri, karşısındaki satıcı veya müşteri yöneticisine güvenmek istiyor her şeyden önce. Pandemi ile birlikte, güvende hissetme ihtiyacının herkes için çok daha öncelikli ve hassas bir konuya dönüştüğünü de tahmin edebiliriz elbette.

 

O halde, satış faaliyetlerini yönetirken “yeterince müşteri odaklı mıyız?” sorusunun yanında “müşterimizle güven ilişkisi kurabiliyor muyuz?” sorusunun yanıtını da düşünmeye davet ediyorum sizleri.

Paylaşın

Mail ile Paylaşın
+90 212 202 9434 performansdanismanlari@ufukkoc.com
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/5 Maçka, İstanbul
Designneuro