KULLANIM KOŞULLARI

Taraflar

www.ufukkoc.com alan adıyla faaliyette bulunan site (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır), Süleyman Seba Cad. Acısu Sok. Cem Apartmanı No:11 D:3 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Ufuk Koç Strateji ve Yetkinlik Gelişimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Kullanıcılar, Site’yi kullanmaları ile birlikte Kullanım Koşulları’nın (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır) kabul edilmiş addedileceğini, Koşullar’ı kabul etmemeleri halinde Site’yi kullanmamaları gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Koşullar’ın Konusu

İşbu Koşullar’ın konusu; Kullanıcılar’ın Site’yi kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Koşullar ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

Site’de tanıtımı gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık ve koçluk programları kapsamında strateji ve yetkinlik gelişimi vs. hizmetlerinden yararlanılması, konu ile ilgili olarak Kullanıcı ile Şirket arasında ayrıca bir anlaşma yapılmasına tabidir. Site’de yer alan hiçbir beyan, ilan vb. içerik Şirket tarafından herhangi bir Kullanıcı’ya herhangi bir eğitim veya sair hizmetin verilmesine yönelik bir taahhütte bulunulduğu şeklinde yorumlanamaz.

Site’nin kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecek ve Kullanıcı tarafından Şirkek’in ilk yazılı talebinde ödenecektir.

Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Site ve Site’de yer alan her türlü içerik üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Burada yer alan hiçbir hüküm, bu hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Kullanıcılar’a devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Koşullar yalnızca Site’nin Şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi alınması amacıyla kullanımına ilişkin bir hak vermekte olup, Kullanıcı Site ve ilgili içerikleri kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz, Site’den işleme eser oluşturamaz ve/veya Site ile sair şekillerde rekabet edemez. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir.

Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında yer almakta olup, Şirket, Kullanıcı bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Şirket, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, herhangi bir nedenle işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ve ziyareti sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Şirket’i beri kıldığını kabul etmektedir.

Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Şirket’in yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

Koşullar’ın Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Koşullar ve Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı’nın Site’ye erişimi ile yürürlüğe girer.

Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Koşullar’ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. Şirket’in herhangi bir neden göstermeksizin herhangi bir Kullanıcı’nın veya Kullanıcılar’ın Site’ye erişimini engelleme hakkı saklıdır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.ufukkoc.com adresinde yer alan siteye (“Site”) erişen kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’den faydalanılması aşamasında Ufuk Koç Strateji ve Yetkinlik Gelişimi A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Şirket, Site üzerinden herhangi bir şekilde Şirket ile paylaştığı veya Şirket’in kendisi ile ilgili olarak temin ettiği kişisel bilgileri Kullanıcılar ile akdettiği Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, anonim hale getirilerek çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, kampanya, promosyon ve benzeri uygulamaları Kullanıcı’ya bildirmek amacıyla kullanılabilecek, işlenebilecek ve saklanabilecek olup, Şirket bu amaçla verileri bahsi geçen iş ortakları ile paylaşabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve alışveriş işlem bilgilerini anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.