Team Performance

Tanım:Team Up temel düzey bir ekip yöneticiliği eğitim programıdır.

Amaç:Bu programın amacı katılımcının insan yönetiminin temel esaslarını benimsemesi ve uyum içinde, motive bir şekilde çalışan, yüksek performanslı ekipler oluşturarak liderlik etmesidir.

Katılımcı Profili:Her sektörden yeni ekip lideri olmuş ve 1-2 yıllık deneyime sahip olan profesyonellerin katılması tavsiye edilir.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde  barındırır. Böylece sunulan   içerik katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik bu programda ve sonrasında sürekli   erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir. Sürecin sonunda katılımcı, insan çeşitlilik ve farklılıklarını kavrayarak bunun ışığında ekibinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine zorlanmadan cevap vererek onlara liderlik edebilir.

✔ Her sektörden yöneticinin günlük hayatıyla doğrudan ilgili bulacağı program içeriği, insanın temel motivasyon ve potansiyelini anlamak, performans gelişimine dönük geri bildirim verebilmek üzerine inşa edilmiştir.

✔ İçerik, Kişilik Profilleri konusu ile insan çeşitlilik ve farklılıklarını anlayıp nabza göre şerbet verebilme, Performans Formülü, Potansiyel Performans Matrisi  konuları sayesinde çalışan   potansiyelini nesnel ölçütlerle görebilme, Soru Sorma, Gözlem Yapma ve KISS Geri Bildirim   Metodu ile de performansı arttırabilme becerisi geliştirmeye dönük kavram ve uygulamalar   içermektedir.

✔ Bu zamana kadar 30 binden fazla katılımcı ile bu içeriği buluşturan ve anlatma sanatının sırrına ermiş olan UFUKKOÇ Strateji ve Yetkinlik Gelişimi danışmanları, programın her safhasında katılımcının yanındadır.