Individual Performance

Tanım:“Kendini Güvenle İfade Etme” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Kendi haklarını bilmeyi, Bu hakları, zorlamadan ve zorlanmadan korumayı, kollamayı, Kendini, kendine güvenle ifade edebilmeyi, Sınırlarını bilmeyi, Başkalarının kendi sınırlarında kalmasını sağlamayı, Dur demeyi, Her şeyden önce ben demeyi, Böylece atılganlık becerilerini kazandırmayı ve yerleştirmeyi amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, Hem iç hem de dış müşteri kavramının önemli olduğu fonksiyonların çalışanlarını, “Kendi Haklarını Bilmenin” önemli olduğuna inan ve buna cevap arayan herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır. Böylece sunulan içerik, katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.