Individual Performance

Tanım:Spark UP’ı bir temel satış gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Bu programla katılımcıya satış mesleğinin ana yaklaşım ve kavramlarını benimsetir ve ilk 15 saniyede ‘’evet oyu’’ alabilmesini sağlayacak temel donanımı kazandırırız.

Katılımcı Profili:Satıcılık mesleğinin özellikle ilk yıllarında olan ve en çok 3-4 yıllık deneyime sahip her sektörden profesyonelin katılmasını kesinlikle tavsiye ederiz.

✔ Bu programda katılımcıları toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil ediyoruz. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programını video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındıracak şekilde tasarladık. Böylece sunulan içeriğin katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutmasını sağlıyoruz. İçerik bu program süresince ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile SparkUP gelişim programı ile edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getiririz. Sürecin sonunda katılımcının herhangi bir satış anını zorlanmadan fırsata çevirmek yönünde kalıcı bir davranışa sahip olmasını sağlarız.

✔ Her sektörden satıcının günlük hayatıyla doğrudan ilgili bulacağı program içeriğini insanın temel satın alma davranışını anlamak ve buna dönük satma davranışı geliştirmek üzerine inşa ettik.

✔ İçeriği, insan çeşitlilik ve farklılıklarını anlayıp nabza göre şerbet verebilme, SPACT ve UFUKKOÇ Yapılandırılmış Satma Süreci konuları ile de bir satış anını yüksek kalitede ve yapısal bir yaklaşımla ele alabilme becerisi geliştirmeye dönük kavram ve uygulamalar içerecek şekilde tasarladık.

✔ Bu zamana kadar 45 binden fazla katılımcı ile bu içeriği buluşturan ve anlatma sanatının sırrına ermiş olan UFUKKOÇ Strateji ve Yetkinlik Gelişimi danışmanları, programın her safhasında katılımcının yanında yer alır ve bu duyguyu hissettirir.