Individual Performance

Tanım:“Sunum Becerileri” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Topluluk önünde konuşmanın bilinen en büyük korku ve kaygı sebeplerinden biri olduğunu Topluluk önündeyken vücudumuzda meydana gelen değişikliklerin ne olduğunu, kaygıyı ortadan kaldırabilmek için tekniklere hakim olmak, Sürekli pratik yapmak gerektiğini, Sunumlarınızın monolog değil diyalog üzerine kurulmasını gerektiğini, Nasıl yönetilir olduğunu, ve tekniklerini, Böylece sunumlarınızın bundan sonrasında kusursuz olmasını amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, Fikirlerini her seviyede ifade etmek ve sunmak zorunda olanları, “Sunum Yapma Konusunda” sıkıntısı olduğuna inan ve buna cevap arayan herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları,  telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır.  Böylece sunulan içerik, katılımcının   gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.