Individual Performance

Tanım:Sell Up ileri düzey bir satış gelişim programı olarak tasarlanmıştır.

Amaç:Bu programla katılımcının satış mesleğinin ve bütün satış uygulamalarının ileri düzey yaklaşım ve kavramlarını uçtan uca içselleştirilmesini sağlar ve satış mesleği ile ilgili tam bir donanım kazandırırız.

Katılımcı Profili:Hizmet veya ürün satışından sorumlu, yüzyüze satışın yanında aynı zamanda portföy yönetimi, müşteri yönetimi gibi farklı görevler de üstlenmiş olan profesyonellerin katılmasını kesinlikle tavsiye ederiz.

✔ Bu programda katılımcıları toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil ediyoruz. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programını video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındıracak şekilde tasarladık. Böylece sunulan içeriğin katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutmasını sağlıyoruz. İçerik bu program süresince ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile Sell UP gelişim programı ile edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getiririz. Sürecin sonunda katılımcının üzerine düşen bütün satış aktivitelerinde derinlemesine bir anlayış geliştirerek mesleğinde ileri düzeyde ustalaşmasını sağlarız.

✔ Her sektörden satıcının günlük hayatıyla doğrudan ilgili bulacağı program içeriğini insanın temel satın alma davranışını anlamak ve buna dönük satma davranışı geliştirmek üzerine inşa ettik. (Detaylı içerik anlatımı için oturum zaman programını inceleyiniz.)

✔ İçerik, Kişilik Profilleri, İhtiyaç, MAN Kavramı ve İkna Kanunları konuları ile insan çeşitlilik ve farklılıklarını anlayıp nabza göre şerbet verebilme, SPACT ve UFUKKOÇ Yapılandırılmış Satma Süreci konuları ile bütün satış aktivitelerini yüksek kalitede ve yapısal bir yaklaşımla ele alabilme becerisi geliştirmeye dönük kavram ve uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

✔ Bu zamana kadar 45 binden fazla katılımcı ile bu içeriği buluşturan ve anlatma sanatının sırrına ermiş olan UFUKKOÇ Strateji ve Yetkinlik Gelişimi danışmanları, programın her safhasında katılımcının yanında yer alır ve bu duyguyu hissettirir.