Individual Performance

Tanım:“Müzakere Becerileri” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Hayatın her aşamasında müzakerenin olduğu, Başarılı sonuçlar üreten ve kendini ispatlamış müzakere tekniklerini, Müzakerede başarılı olmanın ana şartının kazan kazan bakış açısını, Ve bu bakışı açısının bir yaşam biçimi olduğunu, Böylece müzakere becerilerini kazandırmayı ve yerleştirmeyi amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, Hem iç hem de dış müşteri kavramının önemli olduğu fonksiyonların çalışanlarını, “Müzakerenin” bir yaşam biçimi olduğuna inan ve buna cevap arayan herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır. Böylece sunulan içerik, katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.