Individual Performance

Tanım:“Dinleme Becerileri” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Kişilerin söyledikleri kadar söylemediklerini de dinlemeyi, Gerçekte ve aslında neyi söylemek istediklerini anlayabilmeyi, Freud’un Dil Sürçmelerinin ne anlama geldiğini ve bunları okumayı, Vücut Dili Kavramlarını doğru bilmeyi ve yorumlamayı, Bu şekilde Temel ve İleri Düzey dinleme becerilerini kazandırmayı ve yerleştirmeyi amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, İç ve dış müşteri kavramının önemli olduğu fonksiyonların çalışanlarını, “Empati önemlidir” diyen herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır. Böylece sunulan içerik, katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.

✔ Sürecin sonunda katılımcı Dinler ve Anlar.