Individual Performance

Tanım:“İletişim Becerileri” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:Düşündüğünü düşündüğü gibi ifade edebilmeyi, Ağzından çıkanı kulağının duymasını sağlamayı, Yarattığı etkinin ne olduğunu anlamayı, Bu etkinin olumsuzluklarını fark etmeyi, ortadan kaldırmayı, İletişim kazalarını en aza indirmeyi, Böylece Temel ve İleri Düzey iletişim becerilerini kazandırmayı ve yerleştirmeyi amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, Özellikle dış müşteri kavramının önemli olduğu fonksiyonların çalışanlarını,“Gerçek İhtiyaç” nedir sorusuna cevap arayan herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları, telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır. Böylece sunulan içerik, katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.