Bussiness Performance

Tanım:“Müşteri Deneyimi” gelişim programı olarak tasarladık.

Amaç:İnsanlar duyguları hatırlarlar, “Smile UP” Programı’nın Duygular yaşanan deneyimlerin sonucunda oluşur, Yaşanan deneyim olumlu olur ise duygusu olumlu ve kalıcı olur, duyguyu tekrar tekrar yaşamak istememize sebebiyet verir, Olumlu duygu aynı Bu da tercih edilen hep istenen olmamıza sebep olur, İç ya da dış olsun müşterilere bu deneyimi yaşatmak sadece ve sadece çalışanların işidir, Bu bilince sahip ve yarattıkları etkinin farkında olan çalışanlar, Program boyunca bu bilincin oluşmasını amaçladık.

Katılımcı Profili:Her seviyeden şirket çalışanlarını, Her seviyeden içi ve dış müşteri hizmetlerinde görev yapanları, “Yarattığı Etkinin Önemli Olduğuna” inan ve buna cevap arayan herkesi hedefledik.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar. Klasik sınıf eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları,  telesınıflar, ödevler, ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır.  Böylece sunulan içerik, katılımcının   gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik, bu programda ve sonrasında sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir.