Bussiness Performance

Tanım:Light Up bütünsel bir ekip yöneticiliği eğitim programıdır.

Amaç:Bu programın amacı katılımcının insan yönetimi ve koçluğun bütün esaslarını benimsemesi, çalışanlarının bütün gelişim safhalarını yönetebilmesi ve liderlik edebilmesidir.

Katılımcı Profili:Her sektörden çalışan veya yöneticilerden oluşan ekipleri yöneten profesyonellerin katılması tavsiye edilir.

✔ Bu programda katılımcılar toplamda 5 hafta sürecek bir gelişim sürecine dahil olurlar.  Klasik sınıf  eğitimlerinden farklı olarak bu gelişim programı video ders, sınıf oturumları,  telesınıflar,   ödevler,   ölçme ve değerlendirme testleri gibi bir dizi gelişim aracını içinde barındırır.  Böylece sunulan   içerik katılımcının gündeminde daha uzun süre yer tutar. İçerik bu programda ve sonrasında   sürekli erişilebilirdir. Bu özellikleri ile bu program edinilen bilgilerin pekişme düzeyini maksimuma getirir. Sürecin sonunda katılımcı, ekibinin bütün gelişim ihtiyaçlarını, insan çeşitlilik ve farklılıklarının   bütün esaslarını kavrayarak ekibinin gelişimine liderlik edebilecektir.

✔ Her sektörden yöneticinin günlük hayatıyla doğrudan ilgili bulacağı program içeriği, insanın   temel motivasyon ve potansiyelini anlamak, performans gelişimine dönük olarak koçluk yaklaşımı ile liderlik etmek üzerine inşa edilmiştir.

✔ İçerik, Kişilik Profilleri ve Buzdağı konuları ile insan çeşitlilik ve farklılıklarını anlayıp nabza göre   şerbet verebilme, Performans Formülü, Potansiyel Performans Matrisi  konuları sayesinde çalışan   potansiyelini nesnel ölçütlerle görebilme, Soru Sorma, Gözlem Yapma, KISS Geri Bildirim, TGROW   Koçluk Metotları ve Gelişim Aksiyon Planı Oluşturma konuları ile de uçtan uca bütün bir gelişim   sürecini yönetebilme becerisi geliştirmeye dönük kavram ve uygulamalar içermektedir.

✔ Bu zamana kadar 30 binden fazla katılımcı ile bu içeriği buluşturan ve anlatma sanatının sırrına ermiş olan UFUKKOÇ Strateji ve Yetkinlik Gelişimi danışmanları, programın her safhasında katılımcının   yanındadır.