Bussiness Performance

Eğitim Araçları

Bir iş sorunsalını teşhis etmeye ve teşhis sonrasındaki iyileştirmeye dönük tüm kurumsal gelişim çözüm  araçlarını kullanırız.

Ön ölçme ve son ölçme için testler. 360 derece anketler. GRID çalışmaları. Video-Learning. Ödev uygulaması. Reflective essay yazma. Kişilik envanterleri. Sınıf içi grup tartışmaları. Yetkinlik analizleri. ACDC çalışmaları...

Kullandığımız pek çok gelişim araçlarına sadece birer örnektir.