Bussiness Performance

Farklı Araçlarla Eğitim

Çağdaş profesyonellerin sıkıntılarını biliriz. Zamansızlık, mekansızlık, sorumluluklar ve kısıtlar denkleminde en ideal öğrenme biçimini yapılandırırız.

Mobil yaşama inanır ve bu yaşamın gereksinimlerine uyarız. Öyle olduğu için dijital öğrenme platformumuzla katılımcılara yakın oluruz.

Üye giriş alanları ile kendilerine tanımlanmış olan eğitim materyallerini, görselleri, ödevleri, özel tasarlanmış ve çekilmiş video-learning malzemelerini kendilerine sunarız. Starbucks’da kahve içerken bir görseli izlemelerine olanak tanırız.

Tek yapılması gereken web sitemizden üyelik alanına girip kayıt yapmaktır.

Başarı Örnekleri

Ekibi Mükemmel Müşteri Deneyimine Ulaştırmak

Şirketin müşteri ile temas halinde olan tüm çalışanlarını mükemmel müşteri deneyimine ulaştırmak

Şirketin müşteri deneyimiyle ilgili tecrübesi doğrultusunda bir program tasarlanmıştır. Öncelikle eğitimler ile mükemmel müşteri deneyiminin önemi ve çalışanın rolünün önemi aktarılmıştır. Son olarak, seçilen bir grupla yapılan atölye çalışmasında, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için süreçlerde ne gibi iyileştirmeler yapılacağı belirlenmiştir.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:120+ Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
  • Süre:8 Ay
  • Sektör:Finans

Kurumun Değerlerini Oluşturma

Kurumun çok kültürlü yapısını yansıtan, mevcut yapısı ve stratejileriyle uyumlu değerlerini oluşturma

Şirketin öncelikle mevcut yapısı, farklı seviyelerden çalışanların katıldığı anketler, birebir görüşmeler, odak grupları ve atölyeler aracılığıyla belirlenmiştir. Şirketin stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Mevcut yapıyı bu hedeflere ulaştıracak yol haritası da tüm çalışmaların sonucunda ortaya konulmuştur.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:250 Kişi / Çeşitli seviyelerden katılımcılar
  • Süre:8 Ay
  • Sektör:Lojistik (Sektör Lideri)