Bussiness Performance

Şirkete Özel Tasarım

Sizi dinleriz. Sorarız. Tekrar dinleriz. Sizi anlarız.

Anladığımızı özetleriz. Teyit alırız.

En çağdaş gelişim araçlarını kullanırız. Taslak tasarımı yaparız. Size sunarız.

Önerilerinizi ve yorumlarınızı dinleriz. Konuşuruz.

Anlaşırız. Son tasarımı yaparız. Onay bekleriz. Olumlu haberinizi alır, planlarız. Mükemmel sonuç için uygulamaya geçeriz.

Başarı Örnekleri

Kurumun Kendi Koçlarını Yetiştirmesi

Kurumun koçluk hizmetlerini, kendi çalışanları arasından yetiştirdiği ‘koç’lar ile sağlaması

Şirket dış tedarikçilerden aldığı koçluk hizmetlerini azaltmak ve bu ihtiyacı kurum içindeki çalışanlarını yetiştirerek karşılamak istemektedir. Bu doğrultuda, katılımcılar Noble Manhattan’ın koçluk okuluna grup olarak katılmış ve iş yaşamlarıyla uyumlu esnek ve ‘blended’ yapıdaki koçluk sertifikasyonunu tamamlamışlardır. Her bir katılımcı lisanslı koç olarak kurum içi hizmet vermeye başlamıştır.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:12 Kişi / Çeşitli seviyelerden katılımcılar
  • Süre:12 Ay
  • Sektör:Finans

Sürdürülebilir Şirket Kültürü

Şirket kültürünü daha insan odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak.

Mevcut durum çalışan memnuniyeti ve 360 derece anketlerle kantitatif olarak, odak grupları ve birebir görüşmeler ile kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Ardından yöneticiler için eğitim ve uygulamaların yer aldığı bir dizi program uygulanmıştır. Üst yönetim ile beraber bir dizi atölye çalışması düzenlenerek değişimin gerekliliği üst yönetimin rolü ve aksiyonlar belirlenerek hayata geçirilmiştir.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:80 Kişi / Yöneticiler ve Üst Yönetim
  • Süre:6 Ay
  • Sektör:FMCG (Sektör Lideri)