Bussiness Performance

Katılımcıya Ulaşmak

Bizler salt yüz yüze sınıf içi eğitimlerin verimliliğine inanmayız. O yüzden bizler, gelişim programları tasarlarız. Sadece sınıf içi eğitim vermeyiz. Günümüz profesyonellerinin yoğun iş tempoları içerisinde farklı gelişim araçlarını kendilerine uygun yer, mekan ve zamanlarda kullanmalarının şart olduğuna inanırız. Bunu sağlarız.

Bir katılımcıyı karma gelişim araçları ile sarmalarız. Böylece öğrenmede “patlama” ve “kalıcılık” etkisi yaratırız. Gelişim programlarımızda ön ölçme, son ölçmeyi kullanırız. Entellektüel alt yapıyı geliştiririz. Gelişim programı öncesinde ilgili okuma materyalini veririz. Okunmasını bekleriz. 

Konuya özel olarak hazırladığımız  Video-Learning görsellerini gelmeden önce izlemelerinizi isteriz. İzlediklerini yazılı olarak yorumlamalarını bekleriz. Uygulamaya inanırız. Ödev veririz.

Öğrenmenin zamana yayılmasını tercih ederiz. Oturumlar arasında zaman koyarız. Yüz yüze eğitim sınıfında vaka çalışmaları yaparız. Tartıştırırız. Moderasyon yaparız.

Vaka çalışmalarını video ile destekler, çekimleri ortak platformda tartıştırırız. Pek çok envanter kullanarak kişinin kendini tanımasına ve başkalarını anlamasına olanak tanırız. Programlarımıza mutlaka koçluk veya grup koçluk oturumları yerleştiririz.

Böylece birbirinden öğrenme etkisini artırırz.

Başarı Örnekleri

Satış Ekibinin Gelişimine Uygun Yapı Oluşturulması

Satış ekibinin gelişimini sağlayacak yapıyı, kıdem ve seviye bazlı olarak kurmak ve sürekli hale getirmek.

Ekibin her seviyede ihtiyaç duyduğu yetkinlikler belirlenmiştir. Seviye ve yetkinlik bazında eğitimler tanımlanmıştır. Temel ve ileri satış eğitimlerinin yanı sıra, satış ekibini yönetmek ve bireysel gelişime kadar farklı alanlarda kapsamlı bir akademi yapısı oluşturulmuştur. Program tüm Türkiye’de uygulanmaktadır.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:120 Kişi / Tüm Satış Ekibi
  • Süre:12 Ay (Sürekli)
  • Sektör:Finans

Satış Ekibi Davranış Değişikliği Eğitimi

Satış ekibini, şimdiye kadar verilen eğitimlerden farklı, davranış değişikliği odaklı ve kısa zaman alacak bir program ile geliştirmek.

Şirketin yapısına uygun farklı vakalar oluşturulmuş, bu vakalar yönetici (müşteri rolü) ve satıcılar (satıcı rolü) arasında uygulanmıştır. Vakalar sonrasında yöneticiler çalışanlarına nasıl satış yaptıkları doğrultusunda geribildirim vermiştir. Ardından, danışman da yöneticiye nasıl geribildirim verdiğine dair geribildirim vermiştir. Hem yöneticiler, hem satıcılar gelişim göstermiştir.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:300+ Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
  • Süre:6 Ay
  • Sektör:Telekom (Sektör Lideri)

Satış Ekibinin Şirket Stratejileriyle Uyumunu Sağlamak

Satış ekibini değişen şirket stratejileriyle uyumlu hale getirmek

Ekibin yeni stratejiler doğrultusunda ihtiyaç duyduğu yetkinlikler belirlenmiştir. Bu yetkinlikler doğrultusunda tüm ekip bir Assessment Center sürecine tabi tutulmuştur. Assessment Center’ın ardından detaylı raporlamalar doğrultusunda her bir çalışana detaylı geribildirim seansları düzenlenmiştir.

  • Katılımcı Sayısı ve Profili:217 Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
  • Süre:16 Ay
  • Sektör:Direk Satış (Sektör Lideri)