Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi dinleyerek, gerçek ihtiyacın ne olduğunu hem duygusal hemde fonksiyonel tetikleyiciler bağlamında onlar adına anlamlandırırız. Bu anlayış sonucunda geliştirdiğimiz pek çok “çözüm uygulamamız” kendi alanında pazardaki yönelimlere de yön vermiştir. Bu bağlamda 15 yıllık kurumsal geçmişimiz içerisinde başarı hikayesi olarak gördüğümüz pek çok örnek bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle sadece “proje tanımı” ile sınırlı olacak şekilde ifade etmeyi tercih ediyoruz.

Sürdürülebilir Şirket Kültürü

Şirket kültürünü daha insan odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak.

Mevcut durum çalışan memnuniyeti ve 360 derece anketlerle kantitatif olarak, odak grupları ve birebir görüşmeler ile kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Ardından yöneticiler için eğitim ve uygulamaların yer aldığı bir dizi program uygulanmıştır. Üst yönetim ile beraber bir dizi atölye çalışması düzenlenerek değişimin gerekliliği üst yönetimin rolü ve aksiyonlar belirlenerek hayata geçirilmiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:80 Kişi / Yöneticiler ve Üst Yönetim
 • Süre:6 Ay
 • Sektör:FMCG (Sektör Lideri)

Yönetim Kültürü Gelişimi

Yönetim kültürünü şirket performansını arttıracak bir şekilde geliştirmek

Şirket yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler belirlenmiş ve bu doğrultuda bir Assessment Center kurgusu yapılmıştır. Tüm ekip bir Assessment Center sürecine tabi tutulmuştur. Assessment Center’ın ardından detaylı raporlamalar doğrultusunda her bir çalışana detaylı geribildirim seansları düzenlenmiştir. Ardından yöneticiler için eğitim ve uygulamaların yer aldığı bir dizi program uygulanmıştır.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:50 Kişi / Yöneticiler
 • Süre:6 Ay
 • Sektör:Perakende (Sektör Lideri)

Kurumun Kendi Koçlarını Yetiştirmesi

Kurumun koçluk hizmetlerini, kendi çalışanları arasından yetiştirdiği ‘koç’lar ile sağlaması

Şirket dış tedarikçilerden aldığı koçluk hizmetlerini azaltmak ve bu ihtiyacı kurum içindeki çalışanlarını yetiştirerek karşılamak istemektedir. Bu doğrultuda, katılımcılar Noble Manhattan’ın koçluk okuluna grup olarak katılmış ve iş yaşamlarıyla uyumlu esnek ve ‘blended’ yapıdaki koçluk sertifikasyonunu tamamlamışlardır. Her bir katılımcı lisanslı koç olarak kurum içi hizmet vermeye başlamıştır.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:12 Kişi / Çeşitli seviyelerden katılımcılar
 • Süre:12 Ay
 • Sektör:Finans

Kurumun Değerlerini Oluşturma

Kurumun çok kültürlü yapısını yansıtan, mevcut yapısı ve stratejileriyle uyumlu değerlerini oluşturma

Şirketin öncelikle mevcut yapısı, farklı seviyelerden çalışanların katıldığı anketler, birebir görüşmeler, odak grupları ve atölyeler aracılığıyla belirlenmiştir. Şirketin stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Mevcut yapıyı bu hedeflere ulaştıracak yol haritası da tüm çalışmaların sonucunda ortaya konulmuştur.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:250 Kişi / Çeşitli seviyelerden katılımcılar
 • Süre:8 Ay
 • Sektör:Lojistik (Sektör Lideri)

Satış Ekibinin Gelişimine Uygun Yapı Oluşturulması

Satış ekibinin gelişimini sağlayacak yapıyı, kıdem ve seviye bazlı olarak kurmak ve sürekli hale getirmek.

Ekibin her seviyede ihtiyaç duyduğu yetkinlikler belirlenmiştir. Seviye ve yetkinlik bazında eğitimler tanımlanmıştır. Temel ve ileri satış eğitimlerinin yanı sıra, satış ekibini yönetmek ve bireysel gelişime kadar farklı alanlarda kapsamlı bir akademi yapısı oluşturulmuştur. Program tüm Türkiye’de uygulanmaktadır.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:120 Kişi / Tüm Satış Ekibi
 • Süre:12 Ay (Sürekli)
 • Sektör:Finans

Satış Ekibi Davranış Değişikliği Eğitimi

Satış ekibini, şimdiye kadar verilen eğitimlerden farklı, davranış değişikliği odaklı ve kısa zaman alacak bir program ile geliştirmek.

Şirketin yapısına uygun farklı vakalar oluşturulmuş, bu vakalar yönetici (müşteri rolü) ve satıcılar (satıcı rolü) arasında uygulanmıştır. Vakalar sonrasında yöneticiler çalışanlarına nasıl satış yaptıkları doğrultusunda geribildirim vermiştir. Ardından, danışman da yöneticiye nasıl geribildirim verdiğine dair geribildirim vermiştir. Hem yöneticiler, hem satıcılar gelişim göstermiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:300+ Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
 • Süre:6 Ay
 • Sektör:Telekom (Sektör Lideri)

Satış Ekibinin Şirket Stratejileriyle Uyumunu Sağlamak

Satış ekibini değişen şirket stratejileriyle uyumlu hale getirmek

Ekibin yeni stratejiler doğrultusunda ihtiyaç duyduğu yetkinlikler belirlenmiştir. Bu yetkinlikler doğrultusunda tüm ekip bir Assessment Center sürecine tabi tutulmuştur. Assessment Center’ın ardından detaylı raporlamalar doğrultusunda her bir çalışana detaylı geribildirim seansları düzenlenmiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:217 Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
 • Süre:16 Ay
 • Sektör:Direk Satış (Sektör Lideri)

Şirket Stratejisinin Pazarlama Stratejisine Uyumu ve Ekip Eğitimi

Üretim odaklı Türkiye’nin köklü şirketinin stratejisini, pazarlama odaklı bir yapıya dönüştürmek; ekibini bu yönde geliştirmek

Şirketin stratejisi tüm yöneticiler ve kilit ekip üyeleri ile belirlenmiştir. Stratejilerin belirlenmesinin ardından bu stratejilere uygun bir plan yine şirketle birlikte oluşturulmuş, markalaşma gerçekleştirilmiştir. Son olarak, tüm ekibin oluşturulan yeni yapıya uygun yetkinliklere ulaşmasını sağlamak amacıyla gelişim programları düzenlenmiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:80+ Kişi / Şirket Yöneticileri, Satış ve Pazarlama Departmanları
 • Süre:24 Ay
 • Sektör:Perakende

Pazarlama Ekibi Eğitimi

Pazarlama ekibini baştan sona iş planı hazırlayıp hayata geçirebilen bir yapıya kavuşturmak.

Pazarlama ekibiyle hem eğitim hem de gerçek iş planı içeren bir yolculuğa çıkılmıştır. Katılımcılar alt gruplara ayrılmıştır ve eğitimlerle paralel bir şekilde iş planlarını olgunlaştırmıştır. Programın sonunda uygulamaya hazır 4 adet iş planı oluşturulmuştur.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:11 Kişi / Tüm Pazarlama Ekibi
 • Süre:6 Ay
 • Sektör:Bilişim

Ekibi Mükemmel Müşteri Deneyimine Ulaştırmak

Şirketin müşteri ile temas halinde olan tüm çalışanlarını mükemmel müşteri deneyimine ulaştırmak

Şirketin müşteri deneyimiyle ilgili tecrübesi doğrultusunda bir program tasarlanmıştır. Öncelikle eğitimler ile mükemmel müşteri deneyiminin önemi ve çalışanın rolünün önemi aktarılmıştır. Son olarak, seçilen bir grupla yapılan atölye çalışmasında, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için süreçlerde ne gibi iyileştirmeler yapılacağı belirlenmiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:120+ Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
 • Süre:8 Ay
 • Sektör:Finans

Çağrı Merkezi Yönetim Performansı

Şirketin hızlı büyüyen yapısıyla uyumlu bir şekilde, Çağrı Merkezi’nin yönetim performansını geliştirmek

Şirketin öncelikleri belirlenmiş ve Çağrı Merkezi dinamikleri gözetilerek farklı seviyelerde, takım liderlerinden üst düzey yöneticilere uzanan bir program oluşturulmuştur. Program her seviyeden yöneticilere, kendi yetki alanları ve yetkinlik ihtiyaçları seviyesinde verilmiştir.

 • Katılımcı Sayısı ve Profili:70+ Kişi / Satış Yöneticileri ve Bölge Yöneticileri
 • Süre:8 Ay
 • Sektör:Çağrı Merkezi (Sektör Lideri)

START UP

Formu doldurun sizinle temasa geçelim.